INZICHT – Wie zou onze zonden met ons delen? 

Een Indiaase vrouw en de Koratische gastvrouw liepen naar de kamer van Swami om Hem een ontbijt te serveren. Toen Swami naar de idlies keek die op het bord lagen dat de Kroatische vrouw vasthield, vroeg Swami aan haar: “Heb jij deze idlies gemaakt?”

Nee Swami, Lakshmi, (de Indiaase vrouw) heeft ze gemaakt,” antwoordde zij.

“Oh! Wie zou dan de verdiensten moeten ontvangen van het aan Mij serveren van de idlies?  Degene die ze gekookt heeft of degene die ze heeft gedragen?”, vroeg Swami op een speelse manier.

Kijkend naar Swami’s glimlach begreep ik instinctief dat er een les aan zat te komen!

Lachend gaf de Kroatische vrouw als weerwoord: ““Wij zullen allemaal de verdiensten delen.”

“Natuurlijk, iedereen wil in de verdiensten van anderen delen, maar niemand is bereid te delen in andermans zonden. God alleen deelt in de zonden,” verklaarde Swami, als ware het een vaststaand feit

Wat klonk als een simpele verklaring droeg de diepste der waarheden in zich, die van Zijn onophoudelijke Bestaan.

Een paar jaar geleden, in de interviewkamer in de Prashanti mandir, vroeg Sri B.N. Narashima Murthy in een exclusief privé moment,zeer bedroefd aan Swami over Zijn achteruitgaande gezondheid. “Swami, wat heeft U zichzelf aangedaan?”

Swami antwoordde onverwacht: “Bangaru! Ee Dehamu Vacchinde Kadaa Loka Paapa Pariharamu Kosamu?” (Mijn lieve! Dit lichaam, is het niet gekomen voor de verlossing van de zonden van de wereld?).

Moet ik nog meer zeggen!
door:  Madhusudan Naidu

uit: Ananda Vahini, nummer 74, 4 mei 2017

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply