INZICHT – Wat is God waard?

Toen we in Bangalore het huis bezochten van een alumni die Bhagavan samen met Zijn leraren van de campus had uitgenodigd, merkte tijdens de gesprekken één van de toegewijden op dat de waarde van dit huis in Bangalore vandaag met veel punten omhoog was gegaan omdat het door Bhagavan’s Aanwezigheid was geheiligd.

Swami was heel snel met hierover iets te zeggen. “Niemand kan enige waarde over Mij vaststellen, want de waarde van Mijn Aanwezigheid is onschatbaar.” Hij onderbouwde dit met het verhaal van ‘Thulabharam’ uit het leven van Sri Krishna toen Zijn eigen geliefde vrouwen Sathyabhama en Rukmini Hem wilden wegen in goud, door Heer Krishna aan de ene kant van een grote weegschaal te laten zitten en alle goud aan de andere kant op te stapelen.

Swami vroeg: “Woog al het goud dat de koninginnen hadden evenveel als Krishna?”

“Nee Swami”, was de gemeenschappelijke reactie.

“Inderdaad, zei Swami. “En daarom pakte de slimme koningin Rukmini een tulsiblad, schreef daarop de naam van Krishna met haar haarspeld en legde dit blad op de stapel goud. Onmiddellijk kwam de weegschaal in balans. En wat is hiervan de boodschap?”

Iemand vanuit de vrouwen gaf als te verwachten reactie: “Dat Krishna’s naam gelijk is aan Krishna’s vorm.” Maar Swami bracht de betekenis van dit verhaal naar een nog ander niveau toen Hij zei: “Het betekent dat alleen Krishna gelijk is aan Krishna. De waarde van God kan alleen maar gelijk zijn aan God Zelf, en aan niets anders!”

Een les voor iedereen om te onthouden! Alleen Hij is Zijn waarde!

door:  Madhusudan Naidu

Ananda Vahini, nummer 75, 11 mei 2017

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply