INZICHT – Karma overdracht! 

Tijdens de vraag- en antwoordsessie in Ottawa, die werd gehouden na Swami’s toespraak, vroeg een toegewijde aan Swami: “Vroeger, toen U in uw fysieke lichaam was, nam U voor het welzijn van andere toegewijden regelmatig hun karma op Uzelf.

Maar nu U niet meer in het lichaam bent, wat doet U dan als toegewijden bidden om bevrijd te worden van hun karmische problemen?”

Swami antwoordde: “Niemand kan ontsnappen aan de consequenties van hun karma, want dit is de wet van het universum die boven alles gaat. Daarom, als het niet aan de toegewijde was, dan moest Ik de gevolgen ervaren door ze op Mijzelf over te brengen, net zoals een moeder die zoveel voor haar zieke kind voelt dat zij bid: “Laat mijn kind gezond zijn en mij in plaats daarvan de ziekte hebben.” Maar nu er geen lichaam meer is, dat is gebonden aan ruimte, tijd en oorzakelijkheid in deze fysieke wereld. kan Ik het niet op Mijzelf nemen. Dus moet Ik de toegewijde het laten doorstaan, of Ik kan het overbrengen naar een andere geboorte van de toegewijde. Echter, als iemand onzelfzuchtig bid voor anderen, dan kan Ik dat karma vernietigen, net als zaden die in een vuur vernietigd worden en de kracht om te ontkiemen hebben verloren. Daarom wordt God ook wel aangeroepen met “Karma Dhwamsine Namaha” – eerbiedige begroeting aan de Vernietiger van karma. En daarom vertel Ik aan iedereen om te bidden voor allen, Samastha Loka Sukhino Bhavantu, mogen alle wezens in alle werelden gelukkig zijn.

Als jullie op deze manier bidden voor iedereen en, dan zijn ook jullie gered, want jullie zijn allemaal een deel van die universele iedereen.”

door:  Madhusudan Naidu

Ananda Vahini, nummer 84,  13 juli 2017

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply