INZICHT – Vijfvoudige nectar

Toen de gastvrouw in Fiji aan Swami Paada Puja wilde aanbieden met de traditionele vijf soorten heilige bestanddelen en daar de lotusvoeten van Swami mee wilde wassen, stond Swami dit toe en keek aandachtig naar het hele proces. Aan het einde vroeg Hij aan haar: “Je hebt nu Panchamrutha Pooja geofferd, maar wat is de innerlijke betekenis?”

 De vrouw, overweldigd door deze ervaring, bleef stil. Swami Zelf antwoordde: “Vijf heilige ingrediënten, namelijk melk, curd, honing, ghee,en suiker zijn niet slechts ingrediënten van aanbidding, maar hebben een innerlijke betekenis. Wanneer je deze vijf ingrediënten aan Mijn lotusvoeten offert, dan offer je eigenlijk alle vijf zintuigen, zien, horen, ruiken, proeven en voelen. Jullie moeten deze zuiveren en aan Swami offeren. Op deze manier, ze offeren op de meest zuivere manier door ze weg te houden van alles wat verkeerd is, offeren jullie je volledige zelf aan Swami.”

 Toen vervolgde Swami: “En wat krijg je ervoor in de plaats als je jezelf aan God offert?”

Opnieuw gaf Swami Zelf het antwoord: “Wanneer je jezelf aan God offert als aanbidding (Naivedyam), dan krijg je daarvoor als een geschenk (Prasadam).God Zelf terug. want als je jezelf aan God offert, dan offert God Zichzelf aan jou. Dit is ware aanbidding en de echte relatie tussen God en de toegewijde.”

 Onnodig om te zeggen dat deze boodschap van Swami net zo heerlijk smaakte voor ons verstand als de Panchamrutham die zo zoet was voor onze tong. We leerden een belangrijke les aan Zijn voeten, die de toevlucht zijn voor de hele wereld.

door:  Madhusudan Naidu

Ananda Vahini, nummer 93,  14 september 2017

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply