Verslag van de open dag van onze bibliotheek in Oirschot op 24 juni 2018

Geschreven door Vera

Op deze mooie dag, beetje bewolkt en toch nog zon, hebben wij een open dag georganiseerd in de Sai Anandam Bibliotheek in Oirschot. Met de werkgroep van de bibliotheek hebben wij weken van te voren gebrainstormd hoe we deze dag vorm zouden geven. Uiteindelijk is er een mooi programma ontstaan dat begon om 12.00 uur met gratis soep, broodjes, koffie, thee en sap voor de aanwezigen. Veel vrijwilligers hebben vanaf de ochtend gewerkt om alles in gereedheid te brengen en de ruimten die wij mochten gebruiken in te richten voor de ontvangst van belangstellenden.

Tijdens de lezing, die om 14.00 uur begon, werd een kleine groep kinderen opgevangen door Kika. De kinderen hebben eerst getekend en zijn toen naar buiten gegaan waar de zon heerlijk scheen. Er werd een sprookje over dankbaarheid en hebberigheid voorgelezen, “de dansende kraanvogel”, waarover daarna met de kinderen werd gesproken. Hierna hebben ze een theaterspelletje gedaan en geoefend hoe je emoties uitbeeldt, de vier B’s: boos, bedroefd, blij en bang. De kinderen deden daar heel enthousiast aan mee. Verder spelletjes gespeeld en diertjes bekeken en het reuze gezellig gehad met elkaar.

De lezing, die gegeven werd door Catharina, was zeer boeiend en ging over de meest bekende religies en de “Vijf Menselijke Waarden”. Zij somde in het kort de kernpunten van deze wereldreligies op, en de verbanden en overeenkomsten daartussen. Al snel bleek de onderliggende stroom van alle religies “Liefde” te zijn en dat verschillen, zoals wij die heden ten dage ervaren, veroorzaakt worden door verkeerde menselijke interpretaties van de stichters van de religies. Daarna besprak zij de door Sri Sathya Sai Baba aan ons gegeven Menselijke Waarden: Waarheid, Juist gedrag, Vrede, Liefde en Geweldloosheid. Bij alle onderdelen werden de toehoorders uitgenodigd om hun inbreng te leveren, waar goed gebruik van werd gemaakt. Zo ontstond een zeer boeiende studiekring, die zoals gebruikelijk door Catharina, zeer goed was voorbereid en geleid werd .

Helaas zijn er maar een paar belangstellenden ons komen bezoeken, maar zij hebben zich geregistreerd als lid van de bibliotheek en boeken geleend. En dat is zeker de moeite waard. Verder ontwikkelde de dag zich als een Satsang voor Sai toegewijden waarin wij elkaar in een fijne sfeer hebben kunnen ontmoeten en spreken. Door het organiseren van deze dag hebben we in een goede energie kunnen samenwerken en de onderlinge band, binnen de Sai Anandam Nederland groep, met elkaar verstevigd.

Als afsluiting volgde er een lichtmeditatie geleid door Kika, die via de vlam van de kaars het licht in onszelf liet ontbranden en zo konden wij het licht vanuit onszelf laten uitstralen naar elkaar, familie, onze stad en land, wereld en het hele universum. Dit was een mooie manier om deze fijne dag met elkaar af te sluiten.
Iedereen kreeg bloemen en een lichtje mee, als dank voor deelname aan deze prachtige dag, die zeker voor herhaling vatbaar is.
Met dank aan onze geliefde Swami die ons inspireerde om deze dag te organiseren

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply