INZICHT – Bullet Train of het denken?

Tijdens het recente bezoek aan Japan hadden de gastheren een reis georganiseerd met de beroemde Bullet Train, een trein die letterlijk 480 kilometer per uur kan rijden. Hoewel het alleen maar voor de ervaring was bedoeld, bleek dat het voor ons op een les uitdraaide toen Swami ernaar voreg.

“Zo, zijn jullie met de Bullet Train gekomen?”, vroeg Swami tijdens het dinner.

“Oh ja Swami! Het is de snelste trein op Aarde,” reageerde wij als groep enthousiast. Wij vertelden Hem ook over het feit dat de trein in twee richtingen kan rijden, en dat de stoelen dan ook omgedraaid kunnen worden.

“Wat op Aarde is het snelste?, vroeg Swami, terwijl Hij naar Zijn bord staarde.

Terwijl wij nadachten over een passend antwoord, vroeg Swami: “Wat is sneller? De Bullet Train of het denken?”

Swami gaf Zelf het antwoord. “Het denken is het snelste, want het ene moment kan het hier zijn en in een ander moment kan het ergens anders in het universum zijn. Echter, net als de Bullet Train, kan het naar buiten gerichte denken omgedraaid worden, naar binnen toe. Stel je eens voor hoe het denken, dat zich met zo’n geweldige snelheid kan verplaatsen en in een oogwenk enorme afstanden kan afleggen, naar binnen wordt gekeerd, met diezelfde snelheid kan reizen en kan aankomen bij de Waarheid die wij geacht worden te bereiken. Man Eva Manushyaanam Karanam Bandh Mokshyoh, het denken is verantwoordelijk voor de gebondenheid of bevrijding van de mens. De naar buiten gerichte manier van denken die gebondenheid veroorzaakt kan naar binnen gericht worden en tot bevrijding leiden”, verklaarde Swami.

Met God leven is werkelijke educatie, want Hij kan ons de grootste der waarheden leren en daarvoor de eenvoudigste voorbeelden gebruiken.

door: Madhusudan Naidu

uit: Ananda Vahini, nummer 69, 30 maart 2017

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply