INZICHT – Het beste huwelijk

Het was in Padova, Italië, dat Swami terug gereden werd van de publieke Satsang naar het huis van de toegewijde in wiens auto zij zaten. De auto was versierd met een boeket bloemen op de motorkap.

Het was natuurlijk een ongebruikelijk tafereel en het deed vele hoofden omdraaien. Een groep jongeren die de bloemen zagen, namen ten onrechte aan dat er een pas getrouwd koppel in de auto zat, en volgens het voor hen heel gewone gebruik klapten zij in hun handen en juichten. Heel onschuldig vroeg Swami mij: “Waarom klappen zij?” Ik antwoordde: “Vanwege de bloemen hebben zij waarschijnlijk gedacht dat er een pas getrouwd bruidspaar in de auto zat en gaven zij zo hun gelukswensen..”

“Natuurlijk is er een huwelijk dat hier gevierd wordt, het beste van alle huwelijken. Het huwelijk van Prakriti (de shepping) en Purusha (de Schepper). Deze eenwording is het beste van allemaal, als de Jivaatma één wordt met het Paramatma. Dat is wat weergegeven wordt door Radha en haar Heer Krishna. Dat is de betekenis van het tweevoudige principe van Shiva – Shakti. Het ware huwelijk is wanneer de toegewijde zich in toewijding met de Heer verenigt. Het is een gelegenheid die gevierd moet worden.”

Als de Meester der meesters liet Swami ook deze kans niet voorbijgaan om ons een veel grotere waarheid te vertellen. Zelfs toen ik mijn gedachten liet gaan over dit prachtige concept van de vereniging van de mens met God, de toegewijde en de Heer, de Jivaatma en Paramatma, zei Swami: “Alleen dit huwelijk is werkelijke eenwording, al het andere is slechts een luchtspiegeling.”

door:  Madhusudan Naidu

uit: Ananda Vahini, nummer 73, 27 april 2017

INZICHT – Paasvakantie of heilige dagen?

Toen Swami in het Verenigd Koninkrijk terugkeerde van het huis van een toegewijde in Portsmouth naar Chigwell in London waren er aanzienlijk veel auto’s op de weg. Swami vroeg aan de toegewijde die de auto bestuurde wat de oorzaak was voor zoveel verkeer. De toegewijde legde het bescheiden uit. “Swami, het is in verband met de Paasvakantie dat de mensen vanwege het verlengde vrije weekend de weg opgaan naar hun vakantie bestemming.”

Swami leek enigszins verbaasd en vertelde mij: “Ik dacht dat de dagen vóór Pasen heilige dagen zijn en geen vakantiedagen. Een tijd waarin iedereen moet contempleren op het leven en de leringen van de Meester, en te besluiten deze toe te passen in het dagelijkse leven. Maar in plaats daarvan lijkt het erop dat de mensen erop uit zijn de gebeurtenis te vieren met een vakantie ergens buiten de stad.”

Tijdens de toespraak die Swami de volgende dag gaf in de publieke Satsang bracht Hij dit punt weer naar voren en zei: “De heilige dagen van Pasen zijn nu meer van belang dan ooit, want de boodschap van Isa (Jezus) is dezelfde als die van Sai, en beide Meesters hebben hun leven opgegeven voor de emancipatie van de mensheid. Deze dagen zijn uiterst heilig en moeten worden doorgebracht als heilige dagen, in de herinnering en het opvolgen van de leringen van beide Meesters. Het zal heel erg jammer zijn als het weggewuifd wordt als zijnde feestdagen en de bedoeling van hun offers worden vergeten.”

Deze Paasdagen zijn een gelegenheid om ons te herinneren aan het onbaatzuchtige leven dat onze Meester leidt, en in ons belang nog steeds leidt. Hij gaf Zijn alles, zodat wij gelukkiger levens leiden.

Laat Hem opnieuw oprijzen, als de innerlijke Goddelijkheid, en uiterlijke.

Amen!

 

uit: Ananda Vahini, nummer 72, 20 april 2017.

INZICHT – Ik moet harder werken

Tijdens de avondmaaltijd zag Swami een jonge man van de Fiji Eilanden die behoorde tot een familie van drie generaties Sai toegewijden, en Hij vroeg de man naar diens grootvader die in de zestiger jaren voor het eerst naar Swami was gekomen.

Swami zei tegen de jonge man: “Je grootvader heeft heel hard gewerkt, want hij had veel kinderen om voor te zorgen, maar Ik moet nog veel harder werken, want ik heb nog veel meer kinderen om voor te zorgen.”

Het klonk als een simpele opmerking, maar het raakte mij diep in mijn hart. Niet alleen in al die 85 jaren werkte Swami onvermoeibaar in het belang van anderen, zonder ook maar enige zondag of feestdag vrij te nemen, maar ook in de laatste 5 jaar waarin ik getuige ben geweest van hoe hard Hij werkt, in verschillende landen, in verschillende tijdzones, met verschillende mensen, zodat thuis Zijn kinderen goed verzorgd werden en niets te kort kwamen op het gebied van gezondheid, onderwijs en gelukkig zijn.

Toen Swami recentelijk terug was gekeerd in Muddenahalli, van een lange buitenlandse reis, vertelde Hij de studenten: “Ik weet dat ieder van jullie Mij gemist heeft, en ook dat jullie geklaagd hebben dat Swami wel tijd heeft om naar al die landen te gaan, maar niet om naar onze scholen te komen. Maar, Mijn kinderen, laat Mij jullie vertellen dat ook dat alleen maar voor jullie bestwil is. Ik ben Sai Baba, de Goddelijke Moeder en Vader, uitgevoerd als één. Precies zoals Ik de plicht heb om voor jullie te zorgen, jullie te bezoeken en in jullie behoeften te voorzien als een moeder, zo heb Ik ook de plicht om ervoor te zorgen dat jullie niets te kort komen en jullie te beschermen als een vader.

Vanwege dit dubbele takenpakket moet Ik zoveel harder werken.”

Nooit in mijn studententijd heb ik mij gerealiseerd dat Swami zo hard werkte, zonder ophouden, om er voor te zorgen dat de scholen, de universiteiten, de hostels, het stadion, de ziekenhuizen en al het andere dat we nodig hadden, aan ons beschikbaar werd gesteld zonder dat er ook maar enige vergoeding voor werd gevraagd. Pas nu, nu ik met Hem werk aan Zijn zijde, besef ik wat Hij voor ons heeft gedaan, en nog steeds doet!

door: Madhusudan Naidu

uit: Ananda Vahini, nummer 71, 16 april 2017.

INZICHT – Prema Sai, de stille leraar

Tijdens Swami’s bezoek aan Dubai had Hij enige interactie met de groep toegewijden die Hij liefdevol had aangeduid als “Sai Hrudayam”, het hart van Sai. En na Zijn korte gesprek stelde Hij het huis open voor vragen en antwoorden. Deze twee jaar oude groep was anders meestal vol met vragen die zij wilden stellen, maar die avond bleef het verrassend stil. Misschien waren zij te overweldigd en alleen al heel gelukkig door het luisteren naar Swami en de Liefde waarin zij werden ondergedompeld.

Kijkend naar hun stilzwijgen merkte Swami op: “De toegewijden zijn in de laatste twee jaar enorm vooruit gegaan. Zij weten alles al, omdat zij Mijn leringen in praktijk hebben gebracht, en er is voor hen niets meer om aan Mij te vragen of voor Mij om over te spreken.”

Even later, tijdens de avondmaaltijd, zei Swami: “Als iemand spirituele vooruitgang boekt, dan hoeven de gewone gesprekken niet meer plaats te vinden. De toegewijden komen dan alleen naar de Guru voor de vreugdevolle ervaring van het in de Goddelijke aanwezigheid zijn. Het stellen van vragen en het geven van antwoorden houdt dan op. Dit is de reden waarom Ik zeg dat wanneer Prema Sai komt, er dan voor Hem geen enkele noodzaak zal zijn om veel te spreken, want het soort toegewijden om Hem heen zullen zich zo ontwikkeld hebben dat zij slechts komen om Hem te ervaren en niet om Hem iets te vragen of te verzoeken.”

Dit was inderdaad een onthulling over waarom Prema Sai meer een zwijgzame Leraar zal zijn. Swami heeft vaker gezegd dat Prema Sai niet zoveel zal spreken zoals Hij, en dat in plaats daarvan Prema Sai zal spreken door middel van stilte. Maar alleen op deze dag onthulde Swami de reden.

door: Madhusudan Naidu

uit: Ananda Vahini, nummer 70, 6 april 2017.